Home Page

SoftGanz Garage Job Management.

ระบบงานควบคุมต้นทุนอู่ซ่อมรถ ที่ใช้งานง่าย ไม่ซ้บซ้อน สามารถควบคุมรถเข้า-ออก ต้นทุนการซ่อม ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งรายงานวิเคราะห์

SoftGanz Car Cost Control.

ระบบงานควบคุมต้นทุนเต้นท์รถมือสอง ที่ใช้งานง่าย ไม่ซ้บซ้อน สามารถควบคุมต้นทุนรถที่ซื้อมา เช่น ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายสำหรับรถแต่ละคัน คำนวณต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขาย พร้อมทั้งรายงานวิเคราะห์

สนใจใช้งานระบบ iCarSimle.com หรือ แจ้งปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ softganz (at) gmail (dot) com นะครับ

ท่านสามารถทดลองใช้งานได้ที่ Demo version ด้วย username : demo password : demo นะครับ